Tysk skat

Tysk skat: Grundlæggende om det tyske skattesystem

Tysk skat opkræves og betales til det tyske “Finanzamt”. Ligesom i Danmark skelner det tyske skattesystem mellem naturlige og juridiske personer. De 3 vigtigste tyske skatter er:

  1. den tyske indkomstskat
  2. den tyske selskabsskat
  3. tysk moms

 

Den tyske indkomstskat

Tysklands indkomstskat er den vigtigste skatteform i Tyskland. Det drejer sig om en dual skat. Det betyder, at din indkomst opdeles i to grupper. Disse to grupper er:

  1. indkomst fra land- og skovbrug, virksomhedsdrift, selvstændigt arbejde, ikke-selvstændigt arbejde, lejeindtægt og andet
  2. kapitalindkomst

Gruppe 1 beskattes progressivt og gruppe 2 beskattes med 25%, dvs. fast.

De fleste mennesker har størstedelen af deres indkomst liggende i gruppe 1. Som sagt vil denne indkomst beskattes progressivt. Man har så et bestemt fribeløb (ligesom i Danmark). Den indkomst, som overskrider fribeløbet, beskattes på følgende måde (standpunkt 2013, fribeløb = 8.130€):

  • indkomst mellem 8.130€ og 13.469€ tilordnes progressionszone 1. Her betaler man mellem 14% og 24% i skat for hver næsttjente Euro
  • indkomst mellem 13.470€ og 52.881€ tilordnes progressionszone 2. Her betaler man mellem 24% og 42% i skat for hver næsttjente Euro
  • indkomst mellem 52.882€ og 250.730€ beskattes med 42% (dvs. ingen progression for indkomst over 52.881€)
  • indkomst over 250.730€ beskattes med 45%

Af grafen fremgår det anskueligt, at indkomst fra gruppe 1 beskattes progressivt.

Tysk skat (indkomstskat), kilde: Finansministeriet, Tyskland

Kilde: Finansministeriet, Tyskland

Udover progression omfattes tysk indkomstskat af en masse regler. Det gør systemet meget kompliceret. En af reglerne er tysk “Ehegattensplitting”. Ægteparrets samlede indkomst fra gruppe 1 lægges sammen og divideres derefter med to. Hver partner har således halvdelen af den samlede indkomst som beskatningsgrundlag. Pga. den progressive beskatning stilles et ægtepar dermed bedre overfor et ugift par med samme indkomst.

 

Den tyske selskabsskat

En anden tysk skat er den tyske selskabsskat. Den rammer tyske virksomheder (mere præcist juridiske personer i Tyskland). Beskatningsgrundlaget er i dette tilfælde en virksomheds overskud. Bemærk venligst at tysk selskabsskat præciseres af andre skatteformer for forskellige virksomhedsformer.

 

Tysk moms

Den tyske “Umsatzsteuer” (eller også “Mehrwertsteuer”) er endnu en tysk skat. Princippet kender vi fra Danmark. Tysk moms rammer nemlig udelukkende en vares værditilvækst på vej gennem virksomhedernes værdikæder.

 

Få et uforpligtende tilbud på en oversættelse!

 

En kommentar

Tysk oversættelse?

Vi tilbyder tyske oversættelser med fokus på kvalitet samt pris. Tyske oversættelser af fremragende kvalitet fra 0,6 DKK per ord, inklusiv dobbelt korrekturlæsning.


Indhent tilbud

Følg med på Facebook

Kundeudtalelser